Sparrows in culture - magyarul

 

Egy szubjektív válogatás arról, hogy a verebek hogyan befolyásolták a kultúrát. A lap angol verziója itt található. A szövegben helyenként linkek mutatnak kapcsolódó kutatásokra, akár saját kutatási témáinkról, akár nemzetközi munkákról van szó.

 

Kedvesem gyönyöre, veréb, te kedves
játszótársa, kit a keblén melenget,
kinek ujja-hegyét csókolni nyújtja,
s akit iszonyú csőr csatákra bőszít,
mikor, vágyaim őre, tudja isten
mily vad szórakozások vígaszával
űzni vágyik a bánatát, s hiszem hogy
enyhít csakugyan égő szíve lázán:
játszhatnék veled éppúgy én is, óh, bár
könnyiteném vele bús szívem keservét!

/Catullus: Carmina, Szabó Lőrinc fordítása/

 

Alma-Tadema: Lesbia weeping over a sparrowSírjatok, gyász Vénuszok és Kupidók,
Vénusz hívei szerte a világon!
Meghalt, meg, a veréb, gyönyörű lánykám
legfőbb gyönyörűsége
, a veréb, mely
drágább volt neki, mint a szeme fénye:
édes volt, csupa méz, s ismerte édes
úrnőjét, ahogy a leány az anyját,
s el nem ment maga soha asszonyától,
de folyton körülötte ugrabugrált
s csak hozzá csipogott, ölébe, vissza.
Most meg megy a szegény az árnyak útján,
honnan senki se fordul vissza, mondják.
Átkozlak, gonosz Alvilág, vad Orkusz,
aki elnyeled, ami édes és szép:
oly szép volt az a csöppség, s elraboltad!
Óh, gaztett, gonosz! Óh, szegény madárkánk!
Te vagy az oka, hogy a drága lánynak
rőtre sírt szemeit ma könny dagasztja!


/Catullus: Carmina, Szabó Lőrinc fordítása/

 

Alag, one of our study sitesEz a nyár is elment, pata-nyom-sor,
megáll benne az esővíz, pocskol,
ha ott baktatsz kedves Alagodon,
elmélázva ideillő szókon.

(...)

Jaj, de messze kerültél, te Alag,
hol vagytok már kedves nyári lovak!
Merre szálltok jó szárnyas angyalok?
Verebemmel mászkálok itt gyalog
.

/Tandori Dezső: Alagi dal, részletek/

Veréb és ember közt csodás közelség,
ami - u.ez! - ember és ember között
riasztó távolság (alkalmasint).

/Tandori Dezső: Verebek és emberek, részlet/

 

 

A veréb, a madár (a vad!) évmilliónyi távolságra van tőlünk, ezt át nem hidalhatjuk. Ezt az ő igyekezete, derekassága, megbízhatatlanságokat is bőven "tartalmazó" megbízhatósága hidalja át csak, persze, a mi optimális igyekezetünkkel párban. De nézz egy vörösbegy, egy széncinege, egy veréb szemébe - az évmilliók vannak ott.

/Tandori Dezső/

Még több verebes vers itt.

Comolera: Two fighting sparrows Moigniez: Fighting of two sparrows

A verebek egymással szemben tanúsított agresszivitása viselkedésük egyik fő jellegzetessége. Ez a szembetűnő magatartás ihlette P. Comolerat, a Két verekedő veréb című bronzszobor, valamint tanítványát, A. J. Moigniez-t is, az azonos című bronzszobor szobor alkotóját.

 

És végül: a verebek nem csak a magasszintű művészet alkotóit ihlették meg. Íme egy példa, ahol a veréb díszítő(?)elem egy hétköznapi tárgyon :-)